x

Thông tin cổ đông

BÁO CÁO TẢI VỀ                NGÀY ĐĂNG
CBTT cổ đông lớn, cổ đông nhà nước 2022 12/01/2023
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022 12/01/2023
CBTT danh sách cổ đông lớn 10/03/2023
Báo Cáo tình hình quản trị của công ty bán niên 2023        26/07/2023
Báo Cáo thường niên năm 2022 17/07/2023
© 2023 Bản quyền thuộc về Ladofoods .
Lên đầu trang
0
Danh mục So sánh 0 Liên hệ Tài khoản Giỏ hàng
Japan