Thông báo

Tin tức, sự kiện

Mời thầu bốc xếp – vận chuyển khu vực Miền Nam
Công ty Ladofoods xin trân trọng thông báo mời hợp tác thầu vận chuyển – bốc xếp hàng hóa như sau:
Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. LINK TẢI TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
Thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng trân trọng kính mời quý cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
Quyết định bổ nhiệm phó tổng giám đốc công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng thông qua quyết định bổ nhiệm chức vụ phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng.
Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật công ty CP Thực Phẩm Lâm Đồng
Ngày 27 tháng 01 năm 2015, công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng đã được Sở kế hoạch Đầu tư cấp Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp.  
Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật
Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng thông qua nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.
Hầm vang Đà Lạt 18006081